СИЛАТА НА ЕВАНГЕЛИЕТО 

“да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.” Ефесяни 3:19 

Исус кани и привлича чрез Светия Си Дух сърцата на млади и стари към Себе Си. Когато се проповядва за разпънатия Христос, силата на евангелието се изявява чрез влиянието, което тя оказва върху вярващия. Вместо да остане мъртъв в своите беззакония и грехове, той се съживява.

Издигайте Човека от Голгота все по-високо и по-високо; има сила в прогласяването на Христовия кръст!