СИЛАТА НА ЗАСТЪПИНЧЕСТВОТО

 

Молитвата е споделяне. Разговаряйте с Исус! Всичко, което ви вълнува, вълнува и Него. Не се страхувайте да споделите всичко! Той ви очаква, разбира, обича и е най-добрият Слушател, на Когото можете да се доверите.

Застъпническата молитва е нещо силно. Тя променя нещата. Бог прави всичко възможно, за да достигне до всеки човек, преди дори да се е помолил. Но все пак е ограничен от човешкия ни избор. Бог цени човешката свобода. Той никога няма да наруши ничия свобода на избора. Той влияе, но никога не принуждава. Убеждава, но никога не насилва.

Когато се молим за някой друг, Бог чрез Своя Дух достига до него. Застъпническата молитва отваря нови пътища за Бога да действа и Му дава още възможности за намеса. Нещо се случва, когато хората започват да се молят. Има голяма разлика, когато се молят двама или трима от сърце. Бог чува, отговаря, действа и променя живота. Казват, че две глави стрували повече от една, особено когато са наведени за молитвата.

Част от работата на Бога е да ни помага да осъзнаваме болката на другите, така че да не бъдем погълнати само от собствените си болки. Когато протягаме ръка, за да помогнем на някого, самите ние намираме помощ и утеха. Мощни чудеса скоро ще се случат, когато Светия Дух подбуди много хора да се молят за други. Трябва да бъдем специално подготвени за това.

Бог цени свободата. Той позволява на хората да правят своя избор дори ако той понякога е погрешен. В противен случай бихме станали просто човешка машина – роботи. В Своята премъдрост Бог допуска злото да се развие, но винаги е на наше разположение сред човешкото ни страдание. Бог ридае с тъгуващите и страда с измъчващите се. Поддържа, укрепва и помага. Насърчава съкрушените, прегръща и лекува наранените. Злото, което се допуска трябва да ни приближава по-близо до Исус, да търсим неговата помощ, закрила и ръководство.

„Бог е прибежище и сила за нас, винаги изпитана помощ в напасти” (Псалм 46:1). В нашата лична болка и мъка Той е винаги до нас. Отвъд всички сълзи, покруса (отчаян, отпаднал) и мъка можем да чуем думите Му: „Ще излекувам разбитото ти сърце и ще превържа раните ти. Аз  Съм до теб и в моментите на най-силната ти нужда”.

Нека сърцето ти се изпълни с благослов! Бог е до теб! Той не е обещавал, че злото в света няма да ни докосне, но е обещал, че ще бъде с нас, когато това се случи. Нашият Баща не е обещал, че децата му никога няма да страдат в тази велика борба, но е обещал да бъде винаги с тях. Има нещо много по-голямо от наличието на болка. Това е Божието присъствие в нашата болка.