СИЛАТА НА МОЛИТВАТА

Доказано е, че страданието се облекчава чрез поддържането на спокойно и позитивно отношение. Във всички култури молитвата и духовните размишления традиционно се свързват с решението на дадени лични проблеми. Съвременната медицина показва благоприятните ефекти на тези и други релаксиращи техники, без да може да разбере техните тайни. Духовните разсъждения и молитвата влияят върху дишането, сърцебиенето и следователно върху дейността на нервната система по положителен начин. Мускулите се отпускат и вътрешното спокойствие неутрализира стресиращата ситуация. Днес изследванията показват, че при лица, които имат дълбок духовен живот, рискът от сърдечни проблеми, атеросклероза и хипертония е значително по-нисък.

,,Изправени пред страданието“   Издателство ,,Нов живот“

За поръчки: https://newlife-bg.com/product-category/personality-family-relationships/