СИЛАТА НА ПОДКРЕПАТА

Практикуващият вярващ често има предимството да може да разчита на една благоприятна среда на ниво семейство и на ниво религиозна общност, което не му позволява да изпадне в ситуация на самота. А тя е един от най-коварните причинители на множество заболявания. Чувството за безполезност, когато никой не се интересува от теб, се среща много по-рядко сред пациенти, които са активни членове на силно сплотени религиозни общности. Посещенията, телефонните обаждания, насърчителните съобщения, подкрепящите молитви – всички те спомагат на пациента да не изгуби надежда и да съхрани едно по-оптимистично, ведро и сигурно отношение от онези, които се чувстват самотни или изоставени и не виждат причина да продължават да живеят.

,,Изправени пред страданието“   Издателство ,,Нов живот“