СИЛАТА НА ПРАВИЛНАТА МИСЪЛ

Силата на правилната мисъл е по-скъпоценна от изпитаното изрядно злато на Офир. Имаме нужда да ценим високо правилното контролиране на мислите си, понеже такова едно контролиране подготвя ума и душата ни да работят хармонично за Учителя. За да имаме мир и щастие в този живот, е необходимо мислите ни да бъдат насочени към Христос. Каквото мисли човек, такъв е и той. Нашият напредък в морална чистота зависи от правилното мислене и правилното постъпване. Умът, също както тялото, трябва да има чиста храна, за да има здраве и сила. Във властта на всеки един е да избира темите, които ангажират неговите мисли. Най-добрият начин да предотвратим растежа на злото е да изпреварим да ангажираме почвата. Необходима е най-голяма грижа и бдителност да култивираме ума и да засеем в него скъпоценните семена на библейската истина. Злите мисли унищожават душата. . . . Единствената безопасност за всяка душа е в правилното мислене. Ние трябва да използваме  всяко средство, което Бог е поставил достъпно за нас, за управлението и култивирането на нашите мисли (2 Коринтяни 10:5). Бог протяга ръка, за да хване ръката на вярата в нас и да я насочи да се хване здраво за божествеността на Христос, така че да можем да постигнем съвършенство на характера. . . . Всяко обещание в Божието слово е наше. За нас е определено да живеем „чрез всяко слово, което излиза от Божията уста”.  Не гледайте на обстоятелствата, нито на собствената си слабост, но на силата на Словото. Цялата негова сила е ваша.

Битката за твоя ум (biblebg.com)