СИЛАТА НА ПРИНЦИПИТЕ

“Ето, Бог ми е спасение — ще се уповавам и няма да се боя, защото сила моя и песен моя е Господ БОГ и Той стана мое спасение.” Исая 12:2

Трябва да стоим твърди като скала за принципите на Божието слово, като помним, че Бог е с нас да ни укрепява и да ни дава сила, за да посрещнем всяко ново изпитание. Нека винаги поддържаме принципите на правдата в нашия живот, за да растем все повече и повече в сила, като вървим напред в името на Господа.