СИЛАТА НА ПРОШКАТА

За много хора е трудно да простят. Те ближат раните си и хранят надежда, че ще дойде време да се разплатят! Но в същото време споменът за това как са били наранени взема своя данък. Имунната им система загубва борбената си сила. Освен това се развива дух на недоволство. Също и критичен дух. Но когато простите, всичко това се променя и започва изцелението.

Когато нашият Спасител ни учи как да се молим ,,прости ни греховете, както и ние прощаваме на нашите длъжници“, Той ни учи че е в съгласие с Неговия закон да ни благослови със същото благословение, което ние изпращаме към другите. Ние преживяваме дълбоко чувство на радост и мир, когато прощаваме на другите. И другите също изпитват тази радост и мир, когато знаят в сърцата си, че вие сте им простили.

,,Силата на ума“   Издателство ,,Нов живот“

Можете да поръчате на: https://newlife-bg.com/category/56/Zdravosloven-zhivot.html?p=2