СИЛА ЗА ДНЕС

„И тая трета част Аз ще прекарам през огън, пречиствайки ги както се чисти среброто, и изпитвайки ги както се изпитва златото.Те ще призоват Моето име и Аз ще ги послушам; ще река: Тези са Мои люде; а те ще рекат, всеки един: Господ е мой Бог.“ (Зах.13:9)

Чрез изпитания Бог доказва силата на Своите деца. Издръжливо ли е сърцето? Свободна ли е съвестта от обиди? Дали Духът свидетелства, че сме Божи деца? Така Бог проверява, като ни изпитва. В пещта на трудностите Той ни очиства от всеки шлак.  Изпраща ни изпитания, не за да ни причини ненужна болка, но да ни накара да гледаме към Него, да укрепи нашата издръжливост, да ни научи, че ако не се бунтуваме, а Му се доверяваме, ще видим Неговото спасение.

Христовата любов към децата Му е колкото силна, толкова и нежна. Тя е по-силна от смъртта, защото Той е умрял за нас. По-истинска е от майчината любов. Любовта на майката може и да се измени, но Христовата любов е непроменима. „Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ“ (Римл.8:38,39).

При всяко изпитание получаваме силна утеха. Нима нашият Спасител не е докоснат от болката на слабостите ни? Нима не е бил изкушаван във всичко като нас? Не ни ли е поканил да донасяме всяка трудност и изпитание при Него? Тогава нека не се държим като отчаяни заради утрешните товари. Нека смело и с радост да ги носим. Днес са ни нужни вяра и упование. И от нас се иска единствено да живеем ден за ден. Онзи, Който ни дава сила за днес, ще ни я осигури и утре.

Нищо не наранява душата така както острите стрели на неверието. Когато дойде изпитанието, а то ще дойде, не се тревожете, нито се оплаквайте. Тишината в душата прави по-отличителен Божия глас. „Тогава те се веселят защото са утихнали“ (Пс.107:30). Помнете, че под вас са протегнати вечните Ръце. „Облегни се на Господа, и чакай Него“ (Пс.37:7). Той те води към „подслона” на опитността на Неговата милост.