СИЛА ЗА ДНЕШНИЯ ДЕН

 “Затова, не се безпокойте за утре, защото утрешният ден ще се безпокои за себе си. Доста е на деня злото, което му се намери.”
(Матей 6:34)

Склонни сме да се плашим при вида на събитията, които остават в този свят. Всички сили на мрака работят срещу човешката раса, но Бог знае всичко за крайния резултат. Нашият Небесен Баща познава всеки етап от трудностите, с които трябва да се сблъскаме. Като вярваме и знаем, че Той е нашият Бог, ние уповаваме на Неговия душевен простор и виждане, които са по-големи от човешките. Божиите идеали са по-възвишени от най-висшите човешки разбирания и представи.

Когато потърсите първо Божието царство и Неговата правда, всичко останало ще ви се прибави. Защото благочестието носи в себе си обещанието в живота , който имаме сега, както и за живота, който очакваме. Когато получавате щедрото богатство на Божията благодат, вие трябва и да го раздавате. Изпълнението с вяра на днешните задължения е най-добрата подготовка за утрешните изпитания. Не бива да струпваме грижите и отговорностите на утрешния ден и да ги прибавяме към бремето на днешния. Доста е за деня злото, което му се намери. Бог ни дава сила за всеки отделен ден.