СИЛА ЗА НОВ ЖИВОТ

В нищо друго Той (Исус) не намира такова удоволствие, както да приеме слабия, който идва при Него за сила. Ако ние склоним да намерим сърце и глас да се помолим, Той със сигурност ще намери ухо да чуе и ръка да спаси. Усещането на собствената ни немощ и податливост на изкушение ще ни води да се облягаме на Един, който е мощен да спасява, който намира удоволствие в това да придава сила и кураж на скромния, унижен в собствените си очи молител. Смирението е най-голямото украшение, което може да носи един християнин. Исус обича да почита такива, както и да ги извисява. Има пълнота в Исус. Ние можем да имаме участие в Неговата богата благодат и изобилно спасение.

Битката за твоя ум (biblebg.com)