СИЛА

“и Той ми рече: Доволно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мене Христовата сила.” 2 Коринтяни 12:9

Силата на всяка душа е в Бога, а не в човека. В мълчание и увереност ще бъде силата на всички, които са предали сърцето си на Исус. Нашият Небесен Баща не изпитва обикновен интерес към нас, но загриженост, много по-силна от тази на майка към детето й. Нашият Спасител ни е изкупил чрез човешкото Си страдание и скръб, подложен на оскърбления, подигравки, насилие, отхвърляне и смърт. Той бди над теб, треперещо Божие дете! При Него имаш пълна закрила. Слабостта на човешкото ни естество няма да попречи на нашия достъп до Небесния Отец, защото Христос е умрял, за да се застъпи за нас.