СИЛА

 

Един мъж смятал, че не може да последва призива на Евангелието. Отново и отново дяволът му внушавал, че няма да може да се справи в живота като християнин. За кратко време несъмнено oтcлабнали силите му и той отново станал подвластен на грехове, на които дълго време бил роб.

Близо до дома му се намирала воденица. Един вярващ приятел посочил към нея и попитал: “Чрез какво днес се задвижва онова воденично колело?” “Естествено чрез силата на водата” – “А утре?”, продължил приятелят. – “Чрез същата сила” – “А вдруги ден?” – “Чрез силата на водата, чрез какво друго?”, извикал другият. “Това е прекрасна илюстрация на Божията защитна сила”, отбелязал приятелят. “Ако днес си спасен по благодат, утре Бог ще те опази чрез същата благодат, и вдруги и всеки ден, докато Христос дойде!”

Апостсол Павел пише на вярващите във Филипи:

Филипяни 4:19

“И моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своите богатства в слава в Христос Исус.”