СИЛЕН КОПНЕЖ

Когато нашият най-силен копнеж е да живеем в хармония с Бога, смирените ни молитви за помощ със сигурност ще бъдат чути и щe доведат до Божията резултатна намеса в живота ни. Светият Дух ще изгради у нас осветен усет към греха, ще ни насочи във вярната посока на провежданите лични духовни реформи и ще ни настави в откриването на правилната последователност от взети решения и предприети мерки. Тогава няма да прахосваме ценна енергия за случайни битки, водещи до несъществени резултати.

,,Истинското лице на Лаодикия”   Издателство ,,Нов живот”