СКОРОСТ НА ОХЛЮВ

Сигурно сте наблюдавали охлюви в задния си двор. Това малко създание с черупка, лигаво малко коремче и очички, които се обръщат като перископи. Но най-необикновеното е бавното придвижване на охлюва.

Колко бавно върви охлювът? Според едно изследване той изминава 0.01143 км/час – или 12 м в час. Затова използваме фразата движи се като охлюв, което означава „бавно”.

Въпреки че охлювът се движи с бавно темпо, една добродетел, която той притежава, е постоянството. Големият проповедник на 19 век, Чарлз Спърджън шеговито отбелязва: „Чрез постоянство охлювът достигнал до Ноевия ковчег”.

Според апостол Павел, постоянството е ключов елемент в развитието на характера. Той обяснява, че „скръбта произвежда твърдост” (Рим. 5:3). И върху този духовен градеж идват правдата и надеждата (ст.4). Оригиналната гръцка дума, преведена като „постоянство” означава „непоколебимост, твърдост, търпение”. Тя се използвала за описание на вярващите, които устоявали в своя вървеж на вяра независимо от многото болезнени изпитания.

Имате ли пречки, които са ви забавили до скоростта на охлюва? Бъдете насърчени. Бог не иска от нас бърз финал. Той очаква напредък с постоянство.

“Скръбта произвежда твърдост, а твърдостта – изпитана правда, а изпитаната правда – надежда.”

Римляни 5:3, 4

ГОЛЯМОТО ПОСТИЖЕНИЕ ИЗИСКВА ГОЛЯМО ПОСТОЯНСТВО.