СКРИТО СЪКРОВИЩЕ

“Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери” Мат.13:45

Великите истини са погребани под сложността на заблудата, но усърдният търсач ще ги намери. Когато търсещият намери и отвори съкровищницата за скъпоценностите на истината, той не извършва грабеж, защото всички, които ценят тези богатства, могат да ги притежават и след това сами да станат отворени съкровищници за другите. Онзи, който дава, не се лишава от скъпоценното съкровище, защото когато проверява повереното му богатство с цел да го представи на другите по такъв начин, че да ги привлече, тогава той открива нови съкровища.