СКЪПОЦЕННИЯТ БИСЕР НА НЕБЕТО

„Небесното царство прилича още и на търговец, който търсеше хубави бисери, и като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко, което имаше, и го купи“ (Мат. 13:45,46).

Самият Христос е скъпоценният бисер. Христовата правда е също като чиста, бяла перла, няма никакъв дефект или петно. Никое човешко дело не може да повиши цената на великия, скъпоценен Божи дар. Той е без недостатък. „В Христос са скрити всички извори на мъдрост и знание“ (Колосяни 2:1). Той „стана за нас мъдрост от Бога, и правда, и освещение, и изкупление“ (1 Коринтяни 1:30). Всичко, което може да задоволи нуждите и копнежите на човешката душа за този свят и за света, който трябва да дойде, се намира в Христос. Нашият Изкупител е такъв скъпоценен бисер, в сравнение с Него всички други неща, взети заедно, могат да бъдат счетени за измет.

Но в притчата скъпоценният бисер не е представен като подарък. Търговецът го купи, като продаде всичко, което имаше. Мнозина поставят под въпрос значението на това, тъй като Христос е представен в Писанията като подарък. Той е подарък, но само за онези, които безрезервно отдават себе си – душа, тяло и дух – на Него. Трябва да отдадем себе си на Христос, да живеем живот на доброволно послушание към всичките Му изисквания. Всичко, което сме – всички таланти и способности, които притежаваме, са Господни, за да се посветят в служене на Него. Когато Му се отдадем изцяло, Христос, с всичките небесни съкровища, отдава Себе Си за нас. По този начин получаваме скъпоценния бисер.

На пазара, където управлява Божията милост, скъпоценният бисер е представен като купен без пари и без цена. От този пазар всички могат да получат небесни съкровища. Съкровищницата със скъпоценностите на истината е отворена за всички. С много обич и искреност гласът на Спасителя ни кани: „Съветвам ви да си купите от Мене злато, пречистено в огън, за да се обогатите“. Както бедните, така и богатите могат да си купят спасение, но никакво земно богатство не може да го осигури. То се получава чрез искрено послушание, чрез отдаване себе си на Христос като Негова изкупена собственост.

Не можем да заслужим спасението си, но трябва да го търсим с толкова голям интерес и постоянство, като сме готови да оставим всичко в света заради него.