В Писанията съществуват скъпоценни обещания за онези, които очакват Господа. Ние всички желаем незабавен отговор на нашите молитви и сме изкушавани да се обезкуражим, ако не получим незабавен отговор.Моят опит ме е научил, че това е голяма грешка. Забавянето е за наша специална полза. Имаме шанса да разберем, дали вярата ни е истинска или е променлива като морските вълни. Трябва да се привържем към олтара със силните връзки на вярата и любовта и да оставим търпението да извърши своето съвършено дело. Вярата се засилва чрез непрестанно упражняване. Това чакане не означава, че тъй като молим Господ за изцеление, ние няма какво да правим. Напротив, трябва да направим най-доброто със средствата, които Господ, в Своята доброта, е предвидил за нас в нашата нужда.