СКЪПОЦЕННО ОБЕЩАНИЕ

Господ не изисква от нас да вършим нещо страшно или мъчително, за да имаме прощение от греха си. Не е нужно да правим дълги и изтощителни поклоннически пътувания, нито да извършваме мъчителни епитимии (църковни наказания за покаяние), за да препоръчваме душите си пред небесния Бог или да изкупваме прегрешенията си. Но този, който изповяда и изостави греха си, ще получи милост. Това е скъпоценно обещание от Бога, дадено на падналия човек, за да го насърчи да има доверие в Бога на любовта и да търси вечен живот в Неговото царство.

На грешниците трябва да бъде помогнато да почувстват, че не е твърде късно за тях да станат хора. Христос почете човека със Своето доверие и по този начин го постави на неговото почетно място. Даже и онези, които са паднали най-ниско, Той третира с уважение. Постоянна болка бе за Христос да влиза в контакт с вражда, поквара и нечистота; но Той никога не изговори и една дума, която да покаже, че Неговата чувствителност е шокирана или финият Му вкус е оскърбен. Каквито и да бяха лошите навици, силните предразсъдъци или завладяващите страсти на човешките същества, Той посрещаше всички тях с нежно съжаление.

,,Обещания за последните дни“  Издателство ,,Нов живот“