ТОЛКОВА СКЪПИ ЗА НЕБЕТО

“но дарбата не е такава каквото бе прегрешението; защото, ако поради прегрешението на единия измряха мнозината, то Божията благодат и дарбата чрез благодатта на един човек, Исус Христос, много повече се преумножи за мнозината” Римляни 5:15

Отец цени всяка душа, която Неговият Син е изкупил с дара на Своя живот. Дадено ни е всяко благо, за да получим небесна сила, която ще ни помогне да преодолеем изкушенията. Чрез послушание спрямо всички Божии наредби, човек е запазван за вечен живот.

Бог притежава небе, пълно с благословения, и желае да го подари на тези, които пламенно търсят Неговата помощ.