СКЪРБИ ОТВСЯКЪДЕ

„Търсете Господа, всички кротки на земята, като извършвате съдбите Му; търсете правда, търсете кротост, дано бъдете покрити в деня на гнева Господен“ (Соф. 2:3).

Няма по-тъжна гледка от тази на онези изкупени с кръвта на Исус (…) които обръщат на шега вестите, милостиво изпратени до тях чрез Писанието; които отричат божествеността на Исус и се доверяват на ограничения си разум и на аргументи без основа. Когато бъдат сполетени от бедствия, когато се срещнат лице в лице със смъртта, всички тези измами, които са поддържали, ще се стопят както мраз на слънцето.

Колко е ужасно да застанеш до ковчега на някой, който е отблъсквал апелите на Божията милост! Колко е ужасно да кажеш: „Ето един пропилян живот! Ето един, който би могъл да достигне най-високите стандарти, да получи безсмъртие, но е предал живота си на Сатана, вкопчен в празните човешки философии и е станал играчка в ръцете на злото”. Християнската надежда е котва за душата, тя създава увереност и твърдост, устойчивост; чрез нея навлизаме в това, което е забулено, което Христос, Предводителят е приготвил за нас. Имаме лична работа, за да се приготвим за великите събития, които предстоят.

Младите трябва да търсят Бога с по-голяма ревност. Идват изкушенията и ние трябва да сме готови да посрещнем яростта им чрез покаяние по отношение на Бога и вяра в нашия Господ Исус Христос. Господ ще се надигне, за да разтърси земята. Ще видим скръб навсякъде. Хиляди кораби ще потънат в морските дълбини. Флотилии ще потъват и човешките жертви ще бъдат милиони. Ще избухват огньове и никакво човешко усилие няма да може да ги угаси. Земните палати ще бъдат унищожени в гнева на пламъците. Върху човечеството ще се струпват все повече и повече нещастия. Хаос, сблъсъци и смърт без предупреждение ще се случват, докато човек пътува. Краят е близо, изпитанието приближава. Нека потърсим Бога, докато може да се намери, да Го повикаме, докато е близо! Пророкът казва: „Търсете Господа, всички слаби на земята, изработвайте своето спасение, търсете правдата, търсете добротата, за да бъдете покрити в деня на Божия гняв.”