„Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.” Йоан 17:23

Нищо друго не може да отслаби така влиянието на църквата, както липсата на любов…Хората от света ни наблюдават, за да видят как се проявява нашата вяра в характерите и живота ни. Наблюдават ни за да видят дали има освещаващ ефект върху сърцата ни, дали сме се променили в подобие на Христос. Готови са да открият всеки дефект в живота ни, всяка непоследователност в действията ни. Нека не им даваме повод да укоряват вярата ни. Не е съпротивата на света, която ни застрашава най-много; злото, което подхранваме всред нас е, което причинява най-мъчителното страдание. Това е непосветения живот на полуобърнати изповядващи, които препятстват делото на истината и довеждат тъмнината върху Божията църква. Няма по-сигурен начин да отслабим духовните си неща от това да бъдем горди, подозрителни един към друг, изпълнени с търсене на грешки и зли предположения.

Когато се събирате заедно, бъдете внимателен в думите си…Ако любовта към истината е в сърцето ви, ще говорите истината. Ще говорите за благословената надежда, която имате в Исус. Ако имате любов в сърцето, ще търсите да изграждате и утвърждавате вашия брат в пресвятата вяра. Ако думата която сте готови да кажете, ще увреди характера на вашия приятел или брат, не започвайте такова зло говорене. Това е делото на врага. Внимателно напомнете на говорителя, че Божието Слово забранява такъв вид разговор. Трябва да изпразним себе си от всичко, което осквернява душата, за да може Христос да обитава в нея. Спасителят ни е казал как можем да Го разкрием пред света. Ако подхранваме Неговия Дух, ако проявяваме Неговата любов към другите, ако пазим един на друг интересите си, ако сме нежни, търпеливи, снизходителни, ще покажем на света че сме Божи деца чрез плодовете, които принасяме. Единството на църквата е, което прави възможно да се упражнява съзнателно влияние върху невярващите и светските.