СЛАВАТА НА НЕБЕСНИЯ СВЯТ

„Защото от века не бяхме слушали, не бяхме внимавали с ухо, и никое око не би виждало друг бог, освен Тебе, който да е сторил толкова за онези, които се Нему надяват“ (Исая 64:4).

Много хора са копнели да надникнат в славата на бъдещия свят и да открият вечните тайни, но всичко е било напразно. Великият Откривател е открил всички жизненоважни неща в Писанието, за да разберем привлекателността на небето и да оценим стойността на наградата.

Исус Христос разкри небесните неща, които само един духовен ум може да оцени. Въображението може да мобилизира своите най-върховни сили, за да обрисува славата на небето, но „око не е видяло, ухо не е чуло, нито на човешко сърце е дохождало това, което Бог е приготвил за тези, които Го любят“ (1 Коринтяни 2:9). Небесните същества са навсякъде около нас. Ангели на светлината създават небесна атмосфера около душата, като я издигат към невидимото и вечното.

Не можем да възприемем всичко това с нашето естествено зрение, а само с духовен поглед бихме могли да надзърнем в небесната действителност. Нашите човешки сили ще бъдат изчерпани от неизразимата слава на ангелите на светлината. Само духовното ухо може да долови небесните гласове. Не е в плана на Христос да бъдат разбудени емоциите чрез превъзходни описания. Той е разкрил Себе Си с достатъчна яснота – Пътят, Истината и Животът – като единствено средство за спасение. Нищо повече от това не е необходимо.

Той би могъл да доведе човешката душа до прага на небето и през отворените двери тя да види славата, идваща от небесното светилище и разпръскваща навред светлина; но ние трябва да видим всичко това с очите на вярата, а не с нашите естествени очи. А Бог не забравя, че сме Негови земни служители, които трябва да Му служат в един закоравял от престъпления свят, паднал под проклятието на греха. Това е този свят, които е облякъл морална тъмнина като черна плащаница, този свят, които гъста тъмнината е покрила – това са хора, сред които ние трябва да внесем светлината на небето.