СЛАВЕТЕ БОГА ВЪПРЕКИ ИЗПИТАНИЯТА

 “Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към нас.”
(Римляни 8:18)

Хвалете Го в сърцето си от сутрин до вечер. Не изричайте нито една дума на роптание, но се молете изцелителната сила на Бога да влезе в сърцето и ума. Бъдете радостни и изпълнени с надежда. Хвалете Бога…

Светът много бързо се движи към предела на своето беззаконие. Нека Бог да благоволи да даде много от любовта и благодатта Си, за да посрещнем с тези оръжия силите на мрака! Ние трябва да държим пътя на Господа, като гледаме на Исуса, Начинателя и Усъвършителя на нашата вяра. Никога не бива да допускаме от устата ни да излиза дори една обезсърчителна дума. Можем да славим Бога за това, че ни е дал вярата и упованието в Исус. Той е светлината и в Него няма тъмнина.