СЛАВЕТЕ ГОСПОДА 

“Славете Господа, защото е благ, Защото милостта Му <трае> до века” Псалми 136:1

Славете Господа! Говорете за Неговата милост! Разказвайте за Неговата сила! Подсладете атмосферата, която заобикаля вашата душа! Хвалете със сърце, душа и глас Този, Който е светлината на лицето ви – вашия Спасител и Бог!