СЛАВОСЛОВИЕ

“Влезте в портите Му със славословие и в дворовете Му – с хваление; славословете Го и благославяйте името Му” (Пс.100:4).

Ако посветим сърцето и ума си в служба на Бога, вършейки делото Му и вървейки в стъпките на Исус, нашите сърца ще станат свещени арфи и всеки техен акорд ще издига хваление и благодарност към Агнето, изпратено от Бога да отнеме греховете на света.

Христос желае мислите ни да са насочени към Него. Отместете погледа си от себе си към Исус Христос – Източника на всяко благословение, на всяка благодат, на всичко ценно и значимо за Божите деца.