СЛЕДВАЙ ПОБЕДИТЕЛЯ

“Но във всичко това сме повече от победители чрез Този, който ни е възлюбил.” Римл. 8:37

Христос се държеше за Божието слово и победи. Ако и ние постъпваме така всеки път, когато сме изкушавани и категорично откажем всякакво внимание на изкушението и врага на душите ни, тогава ще имаме същата победна опитност. Винаги ще бъдем побеждавани, ако обърнем внимание на изкусителя и започнем да разсъждаваме заедно с него. Нека всички да разберем ясно, че се намираме в центъра на самия конфликт между Бога и дявола, затова трябва твърдо да заявим причастността си към Божията кауза и да останем непоклатимо на Негова страна. Само така ще получим обещаната Божествена помощ, чрез която имаме “всичко, що е потребно за живота ни и за благочестието, чрез познаването на Този, Който ни е призовал чрез Своята слава и сила” (2 Петрово 1:3).