СЛОВАТА НИ

“Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго.” Кол.4:6

Нека от устата ни да не излиза нито една зла дума, защото нашите думи, нашият глас, са Божие притежание и затова трябва да бъдат посветени на Господа и Неговата служба. Тези устни не бива да позорят Исус, защото принадлежат на Него. Той ги е откупил, затова аз не трябва да говоря неща, които Го наскърбяват.