СЛОВОТО И ХИМНИТЕ ПОДГОТВЯТ ДУХА ЗА МОЛИТВА

Колко небрежност проявяваме към скъпоценната полза от молитвата! Четенето на Божието слово предразполага духа към молитва. Само в молитвата християнинът намира сила. В самотата християнинът никога не е сам, защото чувства присъствието на Този, Който е казал: “Аз съм винаги с вас”. С почит, с чувство за присъствието на Бога трябва да се пристъпва към изучаване на Библията. Всеки, отваряйки Писанията, трябва да измоли светлината от Св. Дух, която е обещана и ще бъде дадена.

Нашите благодарности често е добре да бъдат изразявани чрез песни. Когато сме изкушавани, вместо да даваме свобода на чувствата си, нека пеем химни на Бога. Песента е едно оръжие, с което можем да си служим срещу обезсърчението. Ако ние мислехме за Бога всеки път, когато ни е давал доказателства за Своята нежна загриженост, Той щеше да бъде непрекъснато в нашите мисли и за нас би било удоволствие да Го славословим.

Ако някога чувстваме най-малка наклонност да общуваме с Исуса, точно тогава трябва да се молим най-много. Действайки така, ние осуетяваме лукавствата на Сатана, мрачните облаци се разкъсват и скоро ще почувстваме нежното присъствие на Исуса.