СЛОЖНО И ПРЕЦИЗНО УСТРОЕНИ

Хормоните и другите биохимични вещества влияят върху мислите, чувствата и поведението. Тяхното отделяне в мозъка и тялото може да бъде управлявано. Те се разнасят по кръвоносните съдове. Даден хормон може да влияе на няколко човешки състояния.  Например вазопресинът може да влияе на паметта, копнежа, задоволството, пристрастеността, гнева, страха и болката. Всяко от тези състояния може да е под влиянието на хармоничното съчетание на няколко хормона. Например болката може да предизвика секрецията на определена група хормони. При страх, както и при ярост се отделят катехоламини (адреналин или норадреналин) и много други хормони, включително ендорфин, пролактин и вазопресин. Някои от хормоните се отделят в храносмилателната система, като предизвикват стомашни и чревни разстройства. Повечето от нас могат да си спомнят подобни преживявания, когато са изпитвали голям страх.

P.S. Това са изключително сложни процеси, които зависят от всичко, което правим за телата си. Всичко има значение: работа, почивка, сън, храна, вода, чист въздух, слънце, движение, всичко, с което занимаваме ума си.

,,Възстановяване на увредения мозък“   Издателство ,,Нов живот“