СЛУГА НА ГРЕХА

Един възрастен китаец отнел живота си. В дрехите на обесения намерили бележка със следното съдържание: “О, опиат, опиат, ти ме завладя и не ме остави на мира… Но днес съм грохнал, гади ми се и се срамувам, че съм изгубил уважение към себе си. Вече не мога да плача… Всяко оплакване е напразно. О, опиат, опиат, нямаш ли капчица милост? Родина, имот, всичко ми отне… Размишлявам над миналото си до настоящия ден и пиша тези думи като предупреждение. Аз трябва да умра, на думите ми обаче нека се обърне внимание… Никой да не ми подражава! Нямам сили, жизнените ми сокове са изстискани, не намерих удовлетворение. Не ми подражавайте…”

Този китаец като 17-годишно момче станал зависим от опиата и в края на живота си трябвало да признае: “Днес съм като риба уловена на въдица!”

Какво ужасно завещание! Относно всяка зависимост, в която сатана въвлича човека, се оказва вярно сериозното слово на Господа: “Всеки, който върши грях, е слуга на греха.” Въздишате ли под бремето на някаква страст, с която не можете да се преборите? Има само Един, Който може да направи това, Исус Христос, Който каза: “Ако Синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни.” По-вярвайте в това, че на кръста Той понесе Божието осъждение и за Вас, за да получите освобождение. Елате при Него. Той Ви очаква!

“Истина, истина ви казвам, всеки, който върши грях, е слуга на греха.”   Йоан 8:34