Тези, които гледат към Исус ден след ден и час след час и се молят непрестанно, се приближават все повече и повече до Него. Ангели с разтворени криле чакат, за да отнесат пред Бога техните молитви и да ги запишат в небесните книги.

Работа на небесните същества е да отговарят на молитвите на тези, които работят в Божието дело по безкористен начин. Най-възвишените ангели в небесния двор са натоварени да отговарят на молитвите на тези, които се обръщат към Бог с ревност за напредъка на Божията кауза. Всеки ангел заема една особена служба и пост, която той няма право да напуска. Ангелите чакат около трона, за да се отзоват незабавно на Исус, когато им бъде заповядано да отговорят на всяка молитва, представена с една жива и усърдна, пламенна вяра.

Ние можем чрез вярата и молитвата да повикаме на наша страна една армия от небесни ангели, които да ни пазят от всички лоши влияния. Чрез службата на ангелите силата и благодатта са дадени на всеки вярващ от Христос.