СЛУЖЕНЕТО НА БОГА ЗАПОЧВА НА ЗЕМЯТА

 “с цел: изпитването на вашата вяра, като е по-скъпоценно от златото, което гине, но пак се изпитва чрез огън, да излезе за хвала и слава и почест, когато се яви Исус Христос”

(1 Петрово 1:7)

Който се противи на естествените закони на живота, трябва да понесе наказанието за престъпването им. Но Спасителят ни жали, даже когато страдаме от недъзите, породени от погрешните ни действия. В Него е скрита изцелителната сила за всеки от нас. 

Някои почти не познават какво означава преданото служене. Певците, ангажирани в пеенето за развлечение, отделят време за репетиции, за да се запознаят с музиката и текста. За да научим как да служим на Господа в небето, трябва да заработим в Неговото дело още сега, като се запознаем с Него и се научим как да бъдем верни служители.