СЛУЖИТЕЛИ НА ИСУС

Много молитва, с мъдро усилие е нужно в новите полета. Божии мъже са нужни, не просто мъже, които могат да говорят, но тези, които имат практично познание за тайната на благочестието, и които могат да срещнат спешните нужди на хората, тези, които осъзнават свято важността на тяхното положение като служители на Исус, и които ще вдигнат радостно кръста, който Той ги е научил да носят.

В Божията наредба са онези, които носят отговорности, да се срещат често заедно, за да се съветват един друг и да се молят искрено за мъдрост , която само Той може да им даде. Обединени запознавайте Бог с вашите трудности. Говорете малко, скъпоценно време се губи в разговор, който не носи светлина. Нека братята се обединят в пост и молитва за мъдрост, която Бог е обещал щедро да им осигури.