ИСУС СЛУША СЪКРУШЕНИТЕ ПО СЪРЦЕ

  “Внимавайте да не презирате ни едно от тия малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е на небесата.”
(Матей 18:10)

Спасителят е в постоянна връзка с всяка част от Неговото огромно владение. Той приклонява ухо от небесния Си трон, за да чуе виковете на чадата Си. Любящото Му сърце е изпълнено с жал и състрадание към тях. Най-голямата скръб се причинява, когато биват наскърбявани онези души, които Господ е определил да вършат определена работа, а други, неразбиращи Божията воля, искат да натрапят себе си и да покрият с облак от много думи ясните Божии съдби. Понякога ще са нужни месеци и години за поправяне на злото, сторено само в няколко минути говорене на необмислени думи.