СЛЪНЦЕТО МОЖЕ ДА Е ОПАСНО

Известно е, че главният съдействащ фактор при кожния рак е слънчевата светлина. Тя съдейства за развитието му, когато бъде приета в дози, предизвикващи зачервяване или изгаряне на кожата. Ние смятаме, че това става, когато полиненаситените масти и холестеролът, намиращи се точно под кожата, се окисляват. Така възможността от рак на кожата може да бъде избегната като не се допуска слънчево изгаряне (дори и в най-леки форми), чрез намаляване мазнините на тялото, увеличаване съдържанието на целулоза в храната и употребата на антиоксиданти, като каротин, витамин А, витамин С и селен.

От експерименти със животни и епидемиологични изследвания са натрупани много доказателства, които сочат, че слънчевата светлина всъщност ни предпазва от рак, който може да се появи, където и да било другаде в тялото. Например, когато животни с рак на вътрешните органи биват облъчени с ултравиолетови лъчи в дози, достатъчни да произведат кожен рак, понякога се наблюдава ремисия (подобрение) на рака на вътрешните органи. При изследването на различни групи от населението много по-малко случаи на рак е открит в области, изложени на слънчева светлина, отколкото в защитени от нея.

Слънчевата светлина може да попречи на развитието на рака и чрез засилване на имунната система, чрез увеличаване на кислорода в кръвта, а от там и в тъканите, чрез понижаване на кръвното налягане. Въздействието може да бъде увеличено и засилено чрез една противоракова диета.

,,Ново начало” – 37 стр. Издателство ,,Нов живот”

P.S. Решението е умерено излагане на слънце, с постепенно увеличаване на времето,  преди 11 и след 17-18 ч.