Ултрагорещата външна атмосфера на Слънцето е наречена корона и тя обикновено е с температура от 500 000 до 6 млн. градуса по Целзий.

Голяма част от столетието физиците, изучаващи Слънцето, не могат да разгадаят способността на Слънцето да загрява своята корона – тънката кръгла обвивка от светлина, която се вижда по време на пълно слънчево затъмнение.

Астрономите свили броя на кръга потенциални обяснения до енергия, лежаща под видимата повърхност на звездата, и процеси, протичащи в магнитното поле на Слънцето. Но точният механизъм на коронарното нагряване е неизвестен.