СМАЛЯВАНЕ

Преди да умре, римският император Септимий Север поръ­чал да изработят специална урна, в която да поставят пепелта от неговото кремирано тяло. След като била готова, императорът я разгледал внимателно и казал с тъга:

– Целият свят беше тесен за мен, а сега ще трябва да се по­бера в тази малка кутийка.