Едно дълбоко чувство на благоговение трябва да характеризира всички, които влизат в присъствието на Превъзвишения. В името на Исус ние можем да се приближим до Бога с увереност, но без високомерие и самонадеяност, като че ли сме на Неговото ниво. Има хора, които говорят на святия, велик, страшен Бог, “КОЙТО обитава в непристъпна виделина”, като че ли се отправят към един равен или също като към по-долен от себе си. Тези самонадеяни личности трябва да проумеят, че са в присъствието на Този, Когото серафимите почитат, и пред Когото ангелите закриват лицата си.