СМИРЕНИЕ

“Блажен онзи, чието престъпление е простено, чийто грях е покрит! Блажен човекът, на когото ГОСПОД не счита беззаконие, и в чийто дух няма измама.” Пс.32:1,2

Нека благодарим на Бога всеки ден за благодеянията, подарени нам. Ако човек се смири пред Бога – разбрал, колко е ненужно да храни в себе си чувството на самодоволство, осъзнал пълната си неспособност да се справи сам с работата, която трябва да свърши за очистването на душата си, като отхвърли и не зачита личната си праведност, тогава Христос ще отпечата Своя образ върху душата му.