СМИРЕНИЕ

“за да не се похвали никое създание пред Бога.” 1Кор.1:29

Показността и претенцията не са религия. Затова трябва да избягваме всяко повърхностно изповядване на Божието име. Християнският характер се изгражда като приемем Христа и вярваме в Него. “А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч на тия, които вярват в Неговото име” (Йоан 1:12). Верният християнин грижливо пази истината, защото е разбрал, че тя е по-скъпоценна от злато. Той винаги има аргумент, който е доказателство и защита срещу нападките на врага.