СМИРЕНО ПОСЛУШАНИЕ

“Търсете ГОСПОДА, докато може да бъде намерен; призовавайте Го, докато е близо.” Ис.55:6

Няма по-голяма мерзост за Бога от греха. Вместо да омаловажаваме Божия закон чрез непрекъснато упорство в греха, всяка истински обърната душа ще ходи в пътя на смиреното послушание на всички Божии заповеди. Тези души ще изследват Писанието, за да познаят и научат истината. Кой омагьосва нетърпеливите и престъпващите закона, така че да изберат греха вместо послушанието? Това е силата на Сатана, която се приближи до първата двойка в Едем; това е измамната, омайваща сила на падналия ангел…