СМИРЕН ХРИСТИЯНИН

“Смирените ще наследят земята и ще се наслаждават в изобилен мир.” Псалми 37:11

Ако земният Божий работник реши да ходи с пълно смирение и гледа непрекъснато на Бога, като уповава изцяло на Него в изработването със страх и трепет на своето спасение, тогава Господ ще работи заедно с тази душа. Защото Бог е, Който работи в нас да вършим волята Му за прослава на Неговото име. На всеки, който работи в служене на Бога, Господ ще даде Своята мъдрост и Божествена сила. От смирения, уповаващ на Него служител, Господ ще направи Свой представител – такъв, който никога няма да се себевъзвеличи и да мисли за себе си нещо повече от това, което е. Животът на такъв човек ще бъде посветен на Бога като жива жертва, а точно това е, което небесният Отец ще приеме, употреби и поддържа.