СМОКИНОВИ ЛИСТА ИЛИ ХРИСТОВА ДРЕХА

“И човекът рече: Жената, която си ми дал за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох.
(Битие 3:12)”

Господ Исус е приготвил одеяние – дрехата на Неговата собствена правда която ще бъде облечена от всяка каеща се и вярваща душа, приемаща с вяра този скъп дар. Йоан каза: “Ето Божият Агнец, Който носи греховете на света!” (Йоан 1:29). Грехът е престъпване на закона. Христос умря, за да може да се премахнат греховете на всеки.

Препаската от смокинови листа, никога не ще може да покрие голотата ни. Грехът трябва да се отнеме и дрехата на Христовата правда да облече престъпилия Божия закон. А след това когато Господ погледне на вярващия грешник, Той ще види собствената дреха на Христа, която е изтъкана от съвършено послушание спрямо закона на Йехова. Човек е скрил голотата си не под препаска от смокинови листа, а в одеждата на Христовата правда.

Христос принесе Себе Си в жертва, за да удовлетвори правосъдието на закона. Каква невероятна цена, която небето плати, за да изкупи престъпника на Божия закон! Този свят закон не можеше да бъде удовлетворен от по-малка цена. Неговото свещено достойнство бе упазено, като изискването му бе изпълнено без да се позволи грешния човек да отговаря пред него. Чрез Своя Син, Бог даде Себе Си за да спаси от вечна погибел онези, които биха повярвали в Него.

Грехът е отстъпление и измяна спямо Бога и заслужава наказание. Още от дните на Адам човек си служи със смокиновите листа, но те не могат да прикрият голотата на грешната душа. Всички аргументи взети заедно от страна на тези, които са поставяли интересите си в тази нищожна дреха ще бъдат сведени до нула. Грехът е престъпване на закона. Христос дойде на света, за да отнеме престъпването на закона и греха и да ни даде дрехата на Своята правда вместо препаската от смокинови листа. Божият закон бива удовлетворен чрез страданието и смърта на Единородния Божий Син.

Престъпването на Божия закон само в един случай и за най-дребното нещо е вече грях. А ненаказването на този грях би било престъпление в Божественото управление. Бог е Съдия и мъздовъздател на правдата, която е основа на престола Му. Бог не може да отмени закона Си: не може да пренебрегне и най-малката точка, за да отдаде правосъдие и опрощение на греха. Правотата, справедливостта и нравствената превъзходност на закона трябва да бъдат поддържани и утвърждавани пред небесната вселена и непадналите светове.