СНЕЖИНКА

– Я ми кажи колко тежи една снежинка? -попитала една черна птичка мъдрия горски гълъб.
– Нищо. Абсолютно нищо – бил отговорът.
– Ако е така, трябва да ти разкажа една чудна история – казала черната птичка.

Ето нейния разказ :
– Както си седях на една елхова клонка близо до дънера, заваля сняг. Не обилно, не яростно. Приличаше на сън, без рани, без насилие… Понеже нямах работа, взех да броя снежинките, които падаха върху моята клонка. Излязоха точно 3 741 952. Когато върху клонката падна, уж неусетно, 3 741 953-ата снежинка, като че ли нищо не падна, както ти каза, но клонката се счупи.

Като казала това, черната птичка излетяла. Гълъбът, експерт по много въпроси още от времето на Ной, се замислил върху разказа и си рекъл :
” Може би липсва само гласът и действието на един – единствен човек, за да се възцари мирът на нашата планета “