Социалното поведение, което поддържа психичното здраве

Оказването на подкрепа на другите има невероятно положително въздействие върху здравето на мозъка, твърди изследване. Хората, които редовно подкрепят околните, имат по-слабо изразена реакция към стреса и по-висока чувствителност към възнаграждаващите стимули.
Участниците в изследването били запитани дали имат:
– човек, на когото да се опрат;
– дали са търсили начини да разведрят някого.

В потвърждение на множество изследвания, авторите пишат:

„Както получаването, така и оказването на подкрепа е свързано с по-малко отрицателни психосоциални резултати.“

А когато сканират мозъка на участниците, изследователите откриват, че подкрепянето на другите носи и неочаквани ползи.

Например, хората, които редовно оказват подкрепа, показват намалена реакция в областите на мозъка, свързани със стреса. Подкрепата към другите се свързва с повече активност в областите, свързани с чувството за възнаграждение.

Тази част от мозъка демонстрира по-голяма активност, когато хората гледат снимки на любими хора или мислят за споделяне на благосъстоянието си с другите.

„На нивото на мозъка оказването на подкрепа е свързано с благоприятни резултати. То е полезно за здравето, тъй като намалява активността, свързана с регионите, отговарящи за реакцията срещу заплаха при стресови преживяния,“ пише д-р Тристен Инагаки.

Изглежда оказването на подкрепа помага на нас самите толкова, колкото и получаването ѝ.
Авторите заключават:

„По-пълното разбиране за това как защо социалните връзки са толкова важни за благополучието изисква разглеждане както на подкрепата, която получаваме, така и на тази, която даваме.“

 

Изследването е публикувано в научното издание Psychosomatic Medicine.