СПАСЕН ОТ АГНЕТО

Близо до върха на кулата на една църква в Норвегия е издълбана фигура на агне. Каква е историята?

Когато се строяла църквата един от работниците паднал oт високо скеле. Колегите му се спуснали надолу, очаквайки да го видят мъртъв. Но за тяхна изненада и радост той бил жив и само леко наранен. Как оцелял? През това време под кулата на църквата минавало стадо овце и той паднал върху едно агне. Агнето понесло удара от падането и било смазано до смърт, но човекът бил спасен. За да се помни това изключително избавление, бил издълбан релефен образ на агне върху кулата на същата височина, от която паднал работника.

Каква добра илюстрация на Христос „Божия Агнец, Който носи греха на света“ (Йоан 1:29). Той понесе наказанието за нашия грях, за да бъдем спасени ние чрез вяра в Него.