ЕТО, СЕГА Е СПАСИТЕЛЕН ДЕН

“И ще ви бъда Отец,
И вие ще Ми бъдете синове и дъщери”,
казва всемогъщият Господ.”
(2 Коринтяни 6:22)

Всеки от нас има своя индивидуална работа в отричането на себе си и в изработването на личното си спасение със страх и трепет…

Всяка душа, която поставя себе си редом до Христа ще бъде изкушавана с цялата сила на сатанинското прелъстително влияние . Божията благодат може да обнови сърцето и да ни укрепи срещу изкушенията, като породи в нас сърдечен копнеж по Святия Дух.