СПАСИТЕЛНА СИЛА

“И Той ми рече: Достатъчно ти е Моята благодат; защото силата Ми в немощ се показва съвършена. И тъй, с преголяма радост по-добре ще се похваля с немощите си, за да почива на мен Христовата сила” (2 Кор.12:9).

Нашият скъпоценен Спасител ни кани да се присъединим към Него и да обединим своите слабости с Неговата сила, своето невежество с Неговата мъдрост, нашето недостойнство с Неговите заслуги.