СПАСИТЕЛНОТО ЗНАМЕ

Следващата истинска история се отнася за един човек, който отишъл от Англия в Америка, а оттам в Куба. Но не минало много време и в 1867 г. в Куба избухнала война и този човек бил арестуван като шпионин. Тъй като не разбирал и дума испански, той не могъл да разбере защо е арестуван. Бил изправен пред военен съд и осъден на разстрел. Когато осъзнал опасността, в която се намира, той се обърнал към английския и американския посланик и изложил пред тях своя случай.
Посланиците разследвали случая и разбрали, че този човек е напълно невинен. Тогава отишли при испанските власти и положили всички усилия, за да го освободят. Но испанските чиновници казали:
– Той е осъден по нашите закони и е намерен за виновен. Законът трябва да се изпълнява и този човек трябва да умре.
Тогава все още нямало трансатлантически подводен кабел и посланиците не можели да телеграфират на своите правителства.   Нямало време да пишат и да чакат за отговор.
Когато настъпило утрото на екзекуцията, осъденият бил изведен. На мястото на екзекуцията имало изкопан гроб, а до него ковчег. Човекът заел мястото си над ковчега и на главата му нахлупили черна качулка. Испанските войници били готови и чакали заповед за стрелба.
В този момент пристигнали английският и американският посланици, увили осъдения на смърт човек с обсипаното със звезди знаме на САЩ и със знамето на Обединеното кралство, обърнали се към испанския офицер и казали:
– Ако имате смелостта, стреляйте срещу тези знамена!
Той не посмял да стреля. Зад тези знамена стояли две велики държави…