СПАСИТЕЛНОТО ПРОВИДЕНИЕ НА БОГА

„Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение“. (Римл.8:28)

Фактът, че сме призовани да издържаме на изпитания показва, че Господ Исус вижда в нас нещо скъпоценно и желае да го развие. Ако не виждаше в нас нищо, с което да прослави името Си, нямаше да губи време да ни очиства. Той не хвърля безполезни камъни в пещта Си. Би пречиствал единствено скъпоценните руди.

Бог никога не води децата Си по начин, различен от този, който биха избирали сами, стига да виждаха края от началото, и да бяха наясно със славната цел, която изпълняват като Негови съработници.

Всичко, което ни е затруднявало в действията на Божието провидение, ще бъде обяснено в идещия свят. Трудните за разбиране неща тогава ще намерят своето обяснение. Тайните на благодатта ще се разкрият пред нас. Където ограниченият ни ум е откривал само объркване и нарушени обещания, там ще видим най-съвършената и красива хармония. Ще знаем, че безграничната Любов е подредила опитностите, изглеждащи твърде трудни.

Този, който е изпълнен с Христовия Дух, пребъдва в Христос. Ударът, насочен към него, пада върху Спасителя, Който обгръща човека с присъствието Си. Всичко, достигащо  до човека, идва от Исус. Не е нужно ние да се противопоставяме на злата сила, защото Христос е нашата защита. Нищо не може да се докосне до нас, освен ако не е допуснато от Господа. А всички неща, които са допуснати, съдействат за доброто на тези, които обичат Бога.

Нашият Небесен Баща разполага с хиляди начини да се погрижи за нас, за които нищо не знаем. Хората, които приемат този принцип – да поставят на първо място служенето за Бога – ще видят как трудностите изчезват и пътеката става права пред нозете им.

Като малко дете се доверете на ръководството на Този, Който „ще пази нозете на Своите светии“ (1 Царе 2:9).

Когато Му предаваме пътищата си, Той ще направлява нашите стъпки.